HOMEOPATI

Gertrud Andersson
Klassisk Homeopat

Som Klassisk Homeopat ser jag till hela individen .Målet är att du blir hel. Vi beaktar både mentala, emotionella och fysiska symtom.
Vid ett Nybesök får du i lugn och ro berätta din historia. Jag lyssnar och ställer en del frågor. Det hela blir till en så kallad anamnes, som är fylld av din samlade symtombild. Den kommer att ligga till grund för en homeopatisk ordination. Vi väljer ett homeopatiskt läkemedel åt gången, som stämmer in på och berör din samlade symtombild.
Vi jobbar med helheten eftersom du är en helhet.
Vi tittar på rädslor, besvär, lidande, trauman och präglingar i ditt liv. Trauman och präglingar är ofta början till ohälsa.
Vi tittar på anlag och individuell känslighet.
Vi tittar på vad som får dig att må bättre respektive må sämre.
Vi tittar på preferenser av tex mat och dryck, cravings, matallergier, temperatur, väderlek, årstider, fär-ger mm.
Ohälsa läks ut när homeopatmedlet höjer och stärker immunförsvaret och vitalkraften. Det uppstår ba-lans. Då behöver kroppen inte uttrycka sig i olika mer eller mindre obegripliga symtom.
Eftersom vi alla är unika individer med unik historia, så är varje ordination unik och vi behandlar och ordinerar unikt utifrån den person/ klient det berör.
Efter en avslutad homeopatisk kur bokar du ett uppföljande Återbesök, 4 – 5 veckor efter avslutad kur, för att se vad som skett och hur vi går vidare.
I korthet går Bioresonans ut på att varje enskild del av kroppen, från stort till smått, har en egen frekvens – ett eget svängningstal.
När någon form av bristtillstånd uppstår ändras frekvensen. Det kallas obalans. Vi känner oss ”ur balans” och på sikt utvecklas det till något som vi vanligen kallar för sjukdom. Det går att undersöka förekomst av obalans på tex Hjärta, Lever, Njurar, Hormoner, Allergier, Öron, Nervsystem, Skelett, Muskler, Elsmog, Stress, Meridianer, Chakran osv.

Även Vitaminer, Mineraler, Bakterier bla Borelia, Helicobacter pyloris och ytterligare ett hundratal andra Bakterier går att mäta, liksom Virus, Parasiter, Svamp tex Candida. Det går tex att testa om man tolererar olika födoämnen och hälsokostprodukter eller ej, tex Gluten, Mjölkprodukter mm.
Frekvenserna mäts med sinusvågor. All levande materia består av sinusvågor. Det gör metoden biotillgänglig och i harmoni med ditt eget biologiska system. Elektriska fält från datorer, mobiltelefoner och mycket annan elektronik består av fyrkantsvågor. Vissa personer kan känna av dessa mer än andra. I sådana fall kan man ha nytta av en ”Elhindra”.

Behandling
Bioresonans kan användas för att upptäcka bristtillstånd/obalans i kroppen. Med Bioresonans går det att behandla obalanser i svängningstalen.

Klienten sitter eller ligger på ett ”Detector Sheet” som är kopplat till Bioresonasapparaten Rayocomp RS 10. Vid obalans tillför man de elektromagnetiska frekvenser som det råder obalans på. Cellerna stimuleras då att återgå sina rätta frekvenser. Det ger kroppen möjlighet till självläkning och balans.

Mätning och Behandling är smärtfria och kan närmast beskrivas som avslappnande och behagliga. Det som är intressant är att det även går att mäta frekvenser på katt, hund och häst. I egenskap av däggdjur är de på många sätt väldigt snarlika oss människor. Eftersom de är befriade från förutfattade meningar förefaller det som att det går något lättare/snabbare att att balansera deras frekvenser. Djur har ju inga funderingar kring placeboeffekter och annat.

Bioresonans betyder att man balanserar elektromagnetiska frekvenser i kroppen. När kroppen blivit försvagad/ sjuk har stora cellområden förlorat sina naturliga svängningsmönster.

I Tyskland finns det mer än 5.500 läkare och terapeuter som använder sig av Bioresonans enligt Paul Schmidt. Apparaten är certifierad och medicinskt godkänd inom EU.