ZONTERAPI

Zonterapi utgår från att alla delar av din kropp motsvaras av reflexzoner på dina fötter. När du får en störning i någon del av din kropp är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck och svarar med ”zon-smärta”. Det tryck som dina fötter behandlas med upplevs ofta som en positiv känsla av ”skönt-ont”.

Det finns ett samband mellan hur länge du har haft ditt problem och hur många zonterapibehandlingar du behöver för att komma till rätta med det. Hur du svarar på behandlingarna är individuellt. En del av oss har snabba system och andra har mer långsamma.